Orelkala

13/02/2020

weathering with you 

 

 

אני מתת לראות את הסרט הזה אז מישהו יכול

 לתרגם את זה( בכללי) 

 

Idol

13/02/2020

לא

Orelkala

13/02/2020

עם לא אז מה אתה כותב את זה 

Yuval_zahavi123

13/02/2020

עני יכול להרוח לשוניט?

Orelkala

13/02/2020

Yuval_zahavi123 

מה סטומרת

Orelkala

13/02/2020

לא הבנתי

ערגליות

13/02/2020

רובמן יתרגם. 

Orelkala

13/02/2020

מי זה?

Lior kimelman

13/02/2020

זה לא עובד ככה

אראגון

לפני שבוע

אגיב לך שוב:

KAT רמזו שהם *אולי* יתרגמו.

tzcwwe1.jpg

namiko

לפני שבוע

המתרגמים הם לא המשרתים שלך, כל אחד מתרגם מה שבא לו. אני גם רוצה לראות אבל אני אחכה לתרגום או אראה באנגלית. אם אתה מאלה שאומרים ש"אנגלית זה לא שפת האם שלי", זאת גם לא שפת האם שלי אבל אנגלית בתרגומים בדרך כלל לא גבוהה מדי. חוץ מזה, חשוב לזכור שיכולת דיבור וניסוח באנגלית ≠ יכולת הבנה באנגלית. אני מאוד לא בטוחה בדיבור והניסוח שלי אבל אני מבינה אנגלית בסדר גמור.