Highlord

04/12/2019

לוקחים שם של סדרה

נניח, נכדו של החכם

עכשיו, מסבכים אותו עם הסברים של מונחים שמופיעים בו או בהסברים, נניח

צאצא ביולוגי של צאצאו הביולוגי של אדם בעל אינטיליגנציה הגבוהה מהממוצע עד כדי הכרה בכך כמקרה פחות או יותר מיוחד

 

אנימה ראשונה- מצב של החלפת שלטון וכאוס מוחלט בצבע חזק, ברור ובהיר או סוג של יסוד במצב צבירה גז בטמפ' החדר ממשפחת הגזים האצילים, מילה יוונית המתורגמת כ"בשורה טובה" ומתקשרת לספרי הבשורה הנוצריים (האמת אחד קל)

DMangaFan

04/12/2019

neon genesis evangelion

Highlord

04/12/2019

צוטט: DMangaFan

neon genesis evangelion

נכון! תורך

ללי987

04/12/2019

תכונה שנמצאת באדם שחושב את עצמו מעל כולם ואדם שהעבודה שלו היא להרוג אנשים בסתר

the fire lady

04/12/2019

צוטט: ללי987

תכונה שנמצאת באדם שחושב את עצמו מעל כולם ואדם שהעבודה שלו היא להרוג אנשים בסתר

גאוות המתנקש, אבל זה לא התור של DMangaFan?

ללי987

04/12/2019

אופסס פשוט היה לי אז אמרתי אה ונכון

Highlord

04/12/2019

צוטט: ללי987

תכונה שנמצאת באדם שחושב את עצמו מעל כולם ואדם שהעבודה שלו היא להרוג אנשים בסתר

לא ו

זה אמור להיות רצוף

הסדרה היא לא גאוות והמתנקש

DMangaFan

04/12/2019

יחידת שטח בעלת תכונות מסוימות זהות או דומות המייחדות אותו, כאשר ההתבגרות שם אינה קיימת.

על יחידת השטח הזו התבצעה התחייבות.

the fire lady

04/12/2019

ארץ לעולם לא המובטחת?

Goldenfire

04/12/2019

צוטט: DMangaFan

יחידת שטח בעלת תכונות מסוימות זהות או דומות המייחדות אותו, כאשר ההתבגרות שם אינה קיימת.

על יחידת השטח הזו התבצעה התחייבות.

וינלנד סאגה?

אחרי שהגבתי הבנתי כמה דבילי הניחוש הזה

TheGod'sEye

04/12/2019

צוטט: DMangaFan

יחידת שטח בעלת תכונות מסוימות זהות או דומות המייחדות אותו, כאשר ההתבגרות שם אינה קיימת.

על יחידת השטח הזו התבצעה התחייבות.

נועה קירל וצוות ההפקה שלה

דנן

05/12/2019

צוטט: DMangaFan

יחידת שטח בעלת תכונות מסוימות זהות או דומות המייחדות אותו, כאשר ההתבגרות שם אינה קיימת.

על יחידת השטח הזו התבצעה התחייבות.

האהבה שלנו הייתה תמיד במרחק 10 סנטימטרים?

DMangaFan

05/12/2019

צוטט: ここに何も書くことがない

ארץ לעולם לא המובטחת?

כן 

the fire lady

05/12/2019

יצור חי רב תאי ממין זכר שהולך על שתי רגליים, בעל תנועה של כף היד במצב סגור תוך כדי שימוש בכח פעם בודדת

Highlord

05/12/2019

צוטט: ここに何も書くことがない

יצור חי רב תאי ממין זכר שהולך על שתי רגליים, בעל תנועה של כף היד במצב סגור תוך כדי שימוש בכח פעם בודדת

OPM

the fire lady

05/12/2019

צוטט: Highlord

OPM

צודק, תורך

Highlord

05/12/2019

הייתי הולך על איסקאי אבל זה היה הורג גם אותי

שטח בעל גבולות, שלטון, אוכלוסיה וכו', צורתם הטבעית והנפוצה של מינרלים

The orange dragon

05/12/2019

צוטט: Highlord

הייתי הולך על איסקאי אבל זה היה הורג גם אותי

שטח בעל גבולות, שלטון, אוכלוסיה וכו', צורתם הטבעית והנפוצה של מינרלים

ארץ אבני החן houseki ni kuni

Highlord

05/12/2019

צוטט: The orange dragon

ארץ אבני החן houseki ni kuni

נכון! תורך

The orange dragon

05/12/2019

השתלשלות אירועים מתוסבכת על אזור גאוגרפי התחום בגבולות מוסכמים שמזוהה עם משקה אלכוהולי המופק מענבים

TheGod'sEye

06/12/2019

צוטט: The orange dragon

השתלשלות אירועים מתוסבכת על אזור גאוגרפי התחום בגבולות מוסכמים שמזוהה עם משקה אלכוהולי המופק מענבים

ד"ר סטון?