The Wolf In Sheep's Skin

10/10/2019

אני למדתי שכל מי שנלחם בשביל הצדק שלו טועה. גם לייט וגם L נלחמים בשם הצדק. מלחמות הצדק נועדו לכישלון. אין אמת אחת או זווית ראייה אחת על החיים. הכל זה פרספקטיבה.