מתאים כפוסט.

Shinigami ►

01/10/2019

מישהו טוב בעיצוב CSS לקבוצה ויכול לעצב לי קוד?

אני זקוק לעזרה ואני לא זוכר איך לעצב כל כך טוב כי לא הייתי פעיל הרבה זמן