כפי שנאמר בתגובות אי אפשר למחוק תמונות כרגע.

די אנימה

30/08/2019

מישהו יודע איך מוחקים את הדברים שאתה מעלה תמונות לפרופיל שישלח לי תמונה איך מוחקים את מה שעלת

Alter תגובה נבחרת

30/08/2019

אי אפשר למחוק לפי מה שידוע לי