Freeze

19/08/2019

w9xu1kz.png
שלום, קהילת אנימה ספין!

הידעתם? בתאריך 18.8.2016 אנימה-ספין נפתח להרשמה! והנה אנחנו כאן 3 שנים אחרי חוגגים יום הולדת לאתר!

על מה הפעילות?
אם אתם גולשים כאן מספיק זמן אני בטוח שצברתם המון ידע וכל מיני עובדות ודברים מעניינים על האתר.
בפעילות הזו תצטרכו להשתמש בידע הזה ולהביא את עובדות ספין הטובות ביותר שלכם, אך יש כאן קאטץ'! עובדה אחת צריכה להיות אמיתית והשנייה צריכה להיות שקר. המשתמש שמגיב אחריכם צריך לנחש איזו עובדה נכונה ולאחר ניחוש מוצלח יהיה תורו להגיב שתי עובדות. מי שיביא מספר נכבד של עובדות איכתיות יזכה בפרס!

הפרס של הזוכה: תג ה'מממ...' + 100 נקודות + 2 נקודות פעילות
בנוסף, אבחר עוד כמה שהיו טובים והם יזכו בנקודת פעילות אחת ו-50 נקודות רגילות.

רוצים דוגמא?

משתמש א': עובדה 1: ספין נפתחה להרשמה בפעם השנייה בשמנה-עשר לאוגוסט 2016 עובדה 2: הלוגו הישן של ערוץ האנימה של יס עוצב בהשראת הלוגו הישן של ספין
משתמש ב': עובדה מס' 1 היא הנכונה בגלל שספין נוצר כבלוג בהתחלה ונסגר למשך שנה ב-2015.
משתמש א': *מצוטט את משתמש ב'* נכון מאוד, עכשיו תורך!

וכן הלאה והלאה... 

שוטו 

Kadosh

19/08/2019

עובדה 1: שלושה ראשיים הכירו דרך ספין ויצאו לטיול משותף ביחד ביפן
עובדה 2: ספין לא באמת נפתח ב18.08.2016
גוד לאק :)

CouloSSoS

19/08/2019

צוטט: Kadosh

עובדה 1: שלושה ראשיים הכירו דרך ספין ויצאו לטיול משותף ביחד ביפן
עובדה 2: ספין לא באמת נפתח ב18.08.2016
גוד לאק :)

עובדה 1: נכון
עובדה 2: לא נכון

Kisaragi Honey

19/08/2019

צוטט: Kadosh

עובדה 1: שלושה ראשיים הכירו דרך ספין ויצאו לטיול משותף ביחד ביפן
עובדה 2: ספין לא באמת נפתח ב18.08.2016
גוד לאק :)

1. נכון

2. שקר ספין הייתה פתוחה לפני רק לא בדיוק בתור ספין

 

Kadosh

19/08/2019

צוטט: CouloSSoS

עובדה 1: נכון
עובדה 2: לא נכון

נכון!

צוטט: Kisaragi Honey

1. נכון

2. שקר ספין הייתה פתוחה לפני רק לא בדיוק בתור ספין

 

נכון!

Kisaragi Honey

19/08/2019

צוטט: Kadosh

נכון!

נכון!

תור מי? מי שענה 1? ענינו באותו זמן

ミドリア少年

19/08/2019

צוטט: Kisaragi Honey

תור מי? מי שענה 1? ענינו באותו זמן

המשחק לא יכל להמשיך שמישהו מכם יתן עובדה תנו עובדה כבר

Alter

19/08/2019

צוטט: Kisaragi Honey

תור מי? מי שענה 1? ענינו באותו זמן

הראשון שענה.

ミドリア少年

19/08/2019

צוטט: CouloSSoS

עובדה 1: נכון
עובדה 2: לא נכון

הוא הראשון

CouloSSoS

19/08/2019

עובדה 1: אני מנהל לשעבר
עובדה 2: האתר בן שנתיים

ミドリア少年

19/08/2019

צוטט: CouloSSoS

עובדה 1: אני מנהל לשעבר
עובדה 2: האתר בן שנתיים

1:נכון

2:לא נכון

מלכת האופל

19/08/2019

צוטט: CouloSSoS

עובדה 1: אני מנהל לשעבר
עובדה 2: האתר בן שנתיים

1. לא נכון

2. נכון לעכשיו כי הוא עוד לא חגג שלוש

CouloSSoS

19/08/2019

צוטט: מלכת האופל

1. לא נכון

2. נכון לעכשיו כי הוא עוד לא חגג שלוש


צדקת!

CouloSSoS

19/08/2019

צוטט: ミドリア少年

1:נכון

2:לא נכון

טעות

מלכת האופל

19/08/2019

צוטט: CouloSSoS


צדקת!

יאי (עכשיו אני צריכה לרשום?)

CouloSSoS

19/08/2019

צוטט: מלכת האופל

יאי (עכשיו אני צריכה לרשום?)

כן

ミドリア少年

19/08/2019

צוטט: מלכת האופל

יאי (עכשיו אני צריכה לרשום?)

שתי עובדות על ספין

מלכת האופל

19/08/2019

1. בעבר היה מנהל ראשי בשם רואי

2. דוד הודיע ביולי של שנה שנה שעברה שהשדרוג יגיע באוגוסט של אותה השנה והוא לא הגיע.

ミドリア少年

19/08/2019

צוטט: מלכת האופל

1. בעבר היה מנהל ראשי בשם רואי

2. דוד הודיע ביולי של שנה שנה שעברה שהשדרוג יגיע באוגוסט של אותה השנה והוא לא הגיע.

1:לא נכון

2:נכון

Shaykoko2

19/08/2019

צוטט: מלכת האופל

1. בעבר היה מנהל ראשי בשם רואי

2. דוד הודיע ביולי של שנה שנה שעברה שהשדרוג יגיע באוגוסט של אותה השנה והוא לא הגיע.

1. נכון.

2. לא נכון.

מלכת האופל

19/08/2019

צוטט: ミドリア少年

1:לא נכון

2:נכון

טעות, היית קרוב כי דוד הודיע שהוא יבוא בספטמבר (לא זוכרת מתי הוא הודיע)