Cvld悲しい

17/08/2019

אני רוצה לדעת איך משנים את השם באתר אנימה ספין

Freeze תגובה נבחרת

17/08/2019

ואם אתה במחשב אתה צריך ללחוץ על תמונת הפרופיל שלך בצד ימין בתפריט העליון>גלגל שיניים>סקירה כללית>שם תצוגה ושנה אותו לפי רצונך. פנה אליי אם נגמרו לך האפשרויות לשנות שם. ננעל (:

ミドリア少年

17/08/2019

אתה לוחץ על השלושה קווים למעלה ואז יש שם גלגל שיניים תלחץ ואז תלחץ סקירה כללית

ミドリア少年

17/08/2019

s02u7hi.jpg