yuvalp

13/08/2019

איפה אפשר לראות את אקדמיית הגיבורים שלי בטוראנט עם תרגום תודה לעוזרים מראש! 

ארז

13/08/2019

את יכולה לרות את זה 

 

Squirrel Sub

Freeze

13/08/2019

צוטט: ארז

את יכולה לרות את זה 

 

Squirrel Sub

זוהי תשובה לא נכונה, מינוס 10 ביליארד נקודות.

מתנצל אם ההערה לא הייתה ברורה בנושא הקודם. בכל אופן, קיים נושא ריכוז בקשות תרגום ופרקים. מוזמן לשאול שם אם יש למישהו את הפרקים של אקדמיית הגיבורים.