נראה שפותח הנושא קיבל תשובה, ננעל.

Fores

04/08/2019

אחרי שעשיתי קריוקי לפרק בקובץ נפרד איך אני מדביק אותו לכל הפרקים שהוא מופיע בהם

נגיד אצלי זה בערך 13-15 פרקים שהפתיח אותו פתיח, איך אני מדביק אותו לכולם?

bravo six

04/08/2019

בכל פרק שיר הפתיחה  מתחיל בדקה שונה, פעם אחרי דקה וחצי מתחילת הפרק פעם אחרי מספר דקות שונה.

לכן, הדבר שמשתנה מפרק לפרק הוא התזמון- מישהו שאל את השאלה הזו איך לשנות את תזמון שיר הפתיחה בעבר וקיבל מענה בעמוד הזה -https://www.anime-spin.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90/3706/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%90%D7%91/3

כדאי לך לבדוק אותו :)  {תגלול קצת למטה}

DeadlyAngle

04/08/2019

שיפט טיימס.. 

Fores

04/08/2019

תודה רבה לכולם עזרתם מאוד!