Goldenfire

29/07/2019

צוטט: ItsTaco :D

זה קשה מידי, אני כמעט בטוח שזה בכלל יונה או אסיף הראשונים שהשתמשו בזה...

הוא הסביר על זה בקבוצה, המשפט נכתב בלי רווח בין הפיסוק ולכן אני האחד שכותב אותו.

(עד לפני שבועיים ככה לא ההיתי עושה רווחים אחרי פיסוק)

תתעסק בשאלה שלי