אודות

  • 0
  • זכר
  • הצטרף ב07/12/2017

חברים (5)

LYEROO

פורסם 18/06/2019

תראו השחור מחובר

1fb6p2a.jpg

LYEROO

פורסם 31/05/2019

בול בולי קבל את זה כושי סנפאי 

גיא סנפאי יותר קדוש kerbu08.jpg

bozi

פורסם 27/05/2019

גכךפעחגחלךיכע ןחגי ךגעיזךגחלדז כחלךדזנ לךזחיחז חגףכחנדגלכנךסזגלעכףכעיןלךדנגכלזןדעיכךנכחלךגימדהכלגידל חלךםדגע כך גדכעיל כנגחדלךכ נךדגח כחלךדכ דנכחך ד כלךדיג לץדעה כחלךדגנ לדזיגכחלדיכדי לךחדכע לךדחנכ ד כלךדזגעכ לחבענכ נגח זדגחנכ 

כושי סנפאי מחובר.

bozi

פורסם 21/04/2019

התמונה

מושלמת