אודות

  • "בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" ישעיהו א'
  • יהוה, השם בשבילך
  • לבחון את נאמנותם של בני ישראל
  • מחולל שואה
  • השמיים
  • www.god.com
  • 0
  • זכר
  • הצטרף ב19/08/2016

השם

פורסם 02/02/2018

    הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל    

השם פרסם הודעה אצל Julietychwan

פורסם 19/08/2016

מה קורה יפה שלי שלחי הודעה

השם

פורסם 19/08/2016

http://i.4cdn.org/b/1471562814099.webm