אודות

 • כשאתה מבולבל זרת אל על! ~ פטריקקק ווווואעאעעאע כל מה שכתבתי הארוךךך הזההה נמחקקק אז אני יעשה עוד אחד יותר ארוך ממה שהיה הקודם המממ נננסהההה שתתיייאשו מהרררר יאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא איזההה באסההה רציתי שוקולד ואיןןן האימהההההההההה הכאבבבבבבבבב בכי בכייייי אזזזזזזז כעעעעעע החמצן שלי בינתיים בסידורים וזההה עד שהוא מגיעע למוחחחח אז כנראה זה אחת הסיבותתתת להיותי משוגעת וחסרת כל הגיוןןן (קרדיט לBad Times) ופאקוק נרדמה לי הרגל *קופצת מרביצה לרגל תוך כדי שכותבת* קשה מאוד להקליד ביד אחת שהשנייה עסוקה בלהעיר את הרגל החזרזירה הזאתתתתתתתתת ויאאאאאאאאאאאאאאאאאאא מהההה רציתי לומרר וואייייי אמממ מה רציתי להגיד שכחתי רגע רגע רגע אהההההההההה כעעעע שמתיייייי לבלב שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אמממממ כלום סתם רציתי לבדוק האם יש לזה מוגבלות מסתברר ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששאיןןן מוגבלותתתתתת היידדדדדדדדדדדדדדדדד באלייייייייייייי עודדד לחפור אבל אין לי מה לכתובבבבבבבבבב אזזז אני אסביררררררררררררררררררררר על עצמייייי אוקיייייייייייייי אניייייייי אניייי אניייי אנייי מה אנייייייייייייייייייייי מייייייייייייייייייייייייי אניייי מהההההההההההההההההההההההה אנייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי אוףףףף דאעייייייי באלי שזה יגביל כי כבר כואבות הידיים והרגליםם נרדמות להןןן וווואעאעעאעאעאע חרורא על הכלללללל סווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שרה שרה שיר שמח שיר שמח שרה שרה פשייייייייייייייייייייייייייי הצלחתייי גם בכתיבההההההההההההההההההההההההההההה בראבו לי מלכה שכמותךךך תודה תודה חתימות אחר כך^^ אווווווו אני אכתוב לכםםם הידעתייםםםםם 1. הידעת? חנויות איקאה מעצבות בסיגנון מבוך בכדי למנוע מלקחותיהם לעזוב פשיייייייייייייייי איזה חדיםםםםםםםםם סחתייין על הרעיון 2. הידעת? שהחיים של כולנו היו נהדרים עד שהמלכת הכיתה באה? אוקיייי ולמההההההההה זה כתוב באתר של הידעת לא הבנת אבל וואט אבר הכל פה בשביל לחפור אז נבר מיינד 3. הידעת מחקר מוכיח שכאשר אומרים לאדם שמחקר מוכיח הוא יאמין וככה יוצא לו שמחקר מוכיח שמחקר שמוכח והסתבכתייייי0-0 4. השחקן שדיבב את באגס באני היה אלרגי לגזר!!!!!!!!! וווטפפפפפפפפפפפפפפפפפ ווווועאאאאאאאאאאאאאאאאאאא 5. אין חמשששששששששששש דיייי התייאשתי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 יום טוב נעמתם לי מאוד
 • צ'וקו שוקו וואטאבר
 • לאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישוןלאכוללישון
 • מלכת השוקולדים ~ תכבדו!! השליחה של טיבי לקרדיטים~~~
 • המממ בעיקרוןן בשבילי זה כאן אבל בשבילכם זה שם אז תעשו תחישוב לבד..
 • אווווו אתר... למה? למי? מה? מי? מו?!
 • שיחה עם אין סקייפ כי לא הבנתי שם כלוםםם עאעא אבללל אתם יכולים למצוא אותי בדיסקורד ChocoChan^^#9185
 • יאעאע גמני רוצההה סטיםםםםם רק מה זההההה
 • 170
 • נקבה
 • הצטרף ב10/05/2018

סטטיסטיקת אנימות

צופה: 35 סויים: 10 בהמתנה: 4 נזרק: 2 מתכונן לצפות: 2
 • סה"כ: 53
 • פרקים: 19

ChocoChan

פורסם 13/06/2018

חזרתייי לעצמיי^0^ יאאייי

 • מאת @Blago
  13/06/2018

  מה הכוונה? ממממ

  • מאת @ChocoChan
   13/06/2018

   פשווט נתנו לי חובה לשים תמונת פרופיל מוזרה ליום שלם (בעיקרון לשבוע אבל וויתרו לי) :)

   • מאת @Blago
    13/06/2018

    אהאה אוקיי

 • מאת @TB-girl
  13/06/2018

  לא לעוד הרבה זמן.....

  • מאת @ChocoChan
   13/06/2018

   לאלאלאלא אין סיכוי שאני שמה תתמומונהה המוזרהה שלךך

   • מאת @TB-girl
    13/06/2018

    אתתת כןןן זאת חובה!

    • מאת @ChocoChan
     13/06/2018

     למההה אני משחקת תמישחק הדבילי הזהה ^0^ למהה למההה רק תגידו לי למהההה

     • מאת @Shaharpi
      13/06/2018

      רוצה לשחק איתי אמת או חובה יש לי מלא תמונות מטומטמות למקרים כאלה 

      • מאת @ChocoChan
       13/06/2018

       אנחנו אני הם אתה הוא היא כולנו נוותר

      • מאת @TB-girl
       13/06/2018

       אתה יכול לשלוח לי אותן?? אני צריכה להוסיף עוד לאוסף^^

       • מאת @Shaharpi
        13/06/2018

        טוב אני עוד צריך לערוך אותם קצת אז תזכירי לי מחר ואני אשלח לך

       • מאת @ChocoChan
        13/06/2018

        אל תתן לההההההההההההה היא תשפילל אתת כולנווו

        • מאת @Shaharpi
         13/06/2018

         לא היה לי כוח אבל שראיתי את זה החלטתי לשלוח לה

         • מאת @bravo six
          13/06/2018
          מה עשית:joy::joy:
         • מאת @TB-girl
          13/06/2018

          יאייי אתה מלך!

          • מאת @ChocoChan
           13/06/2018

           אבל שלא תעזו להישתמש בזה עליי סלש עליי 

     • מאת @jemes
      13/06/2018

      כי משעמם לך

      • מאת @ChocoChan
       13/06/2018

       המממ נכון נכון נכון נכון אנלא אשקר

    • מאת @jemes
     13/06/2018

     עד כמה מוזרה הכי כבר יכולה להיות?^^

     • מאת @TB-girl
      13/06/2018

      אני מומחית בלמצוא תמונות מוזרות:)

      • מאת @jemes
       13/06/2018

       יופי של מומחיות- תוציאי על זה תואר:)

     • מאת @ChocoChan
      13/06/2018

      thmuxk5.jpg אנייי לא שמההה תתמונה הזאתתת לפרופיילללXDDDD

      • מאת @ChocoChan
       13/06/2018

       דייי אני מתההה מצחוקק פהההXD

       • מאת @TB-girl
        13/06/2018

        כנלללללל

        • מאת @ChocoChan
         13/06/2018

         חכי חכי חכי מחרר כדאי לך להיתחבא

         • מאת @TB-girl
          13/06/2018

          שימי אותה כבררר

          • מאת @ChocoChan
           13/06/2018

           לאאא שמההההההה 

           @Gamekillers 

           שהואאא ישיםםםםם

           • מאת @TB-girl
            13/06/2018

            לא הוא לא רוצה להשים אין לך בררה:)

            • מאת @ChocoChan
             13/06/2018

             אבלל גמניי לא רוצההה לשיםם עד שניפטרתי מהתמונה המוזרה שהייתה לי חח

      • מאת @jemes
       13/06/2018

       חךךך, יכל להיות יותר גרוע^^

 • מאת @jemes
  13/06/2018

  חךךךךךך ,רק עכשיו הבנתי למה חיכית ל12 בלילה:)

  • מאת @ChocoChan
   13/06/2018

   כי קיצרנו תחובה עד ל00:00אני מרוגשתתת

   • מאת @jemes
    13/06/2018

    רק אני סבלתי חודש שלם של תמונה מאמת או חובה?^^