קאנקי

לפני שבוע

מתי אמור לצאת הצאפטר הבא ? 

ותוך כמה זמן כל צאפטר יוצא ?