אודות

  • תודה לbanana man על הפרופיל אנו החתולים טובים! (סנפאי את הכי טובה)
  • לימון
  • משחקים לראות אנימה
  • צד נשמות מחפש חיים
  • אין אזור אני לא גר
  • יש לי מחשב גרוע אז לא
  • זכר
  • הצטרף ב15/11/2017